Älvstadendagarna – nu som podd

I åtta poddar beskriver vi arbetet med Älvstaden och dess sju delområden. I varje avsnitt samtalar Lennart Persson med företrädare för Göteborgs Stads förvaltningar om hur centrala Göteborg utvecklas på bägge sidor älven. Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt och centrala stan ska växa till dubbel storlek. Till 2035 ska det skapas 25 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Episodes Date

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek på bägge sidor älven. De närmaste 20 åren ska 25 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser växa fram. Visionen är att bygga ett Göteborg som har plats för al...
November 12, 2020
Skeppsbron och Masthuggskajen ska tillföra staden 2 000 nya bostäder och en levande stadsmiljö och bli en mötesplats för alla göteborgare med park och kajstråk. I takt med att de stora parkeringsytorn...
November 12, 2020
Lindholmen har beskrivits som Sveriges hetaste område. Där hittar vi Sveriges ledande företag inom mobilitet och ny teknik, tusentals studenter och så småningom förhoppningsvis Nordens högsta byggnad:...
November 12, 2020
En spännande central del av staden där delar av det gamla industri-Göteborg finns kvar för framtiden. Tanken är att området ska utvecklas i sin egen takt och att de som är verksamma i Ringön ska vara ...
November 12, 2020
I dag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, svåråtkomlig och fylld med järnvägsspår och trafikleder. Men Gullbergsvass är också Drömmarnas kaj och en möjlighet för staden att komma ...
November 12, 2020
Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, gr...
November 12, 2020
När nya Hisingsbron står klar ligger Frihamnen bara en kort promenad från city. Området har potential att rymma 10 000-tals boende och planeringen är i full gång. Lera och svåra markförhållanden gör a...
November 12, 2020
Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven och ska med en blan...
November 11, 2020
Podbean App

Play this podcast on Podbean App